Κώδικας Δεοντολογίας

Η PaperGraph είναι μια από τις πιο σύγχρονες και σταθερά εξελισσόμενες επιχειρήσεις εκτυπώσεων στην Ελλάδα. Στόχος της η συνεχής βελτίωση και η διασφάλιση της μακροπρόθεσμης ανάπτυξής της μέσα σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον, πάντα με σεβασμό στον εργαζόμενο, την κοινωνία και το περιβάλλον.

Για να πετύχει τους στόχους της φροντίζει να αναπτύσσεται ως εταιρεία αλλά και ως άτομα, ακολουθώντας ένα πλαίσιο αρχών και αξιών στην καθημερινή λειτουργία και συμπεριφορά, τόσο εντός όσο και εκτός εταιρείας. Όλες οι εταιρικές διαδικασίες, πραγματοποιούνται χωρίς διακρίσεις.

Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες της εταιρείας χαρακτηρίζονται από εντιμότητα, ακεραιότητα και διαφάνεια, καθώς και από σεβασμό προς τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα νόμιμα συμφέροντα εκείνων με τους οποίους συναλλάσσεται.

Δείτε εδώ ολόκληρο τον Κώδικα Δεοντολογίας.

Για οποιοδήποτε θέμα θέλετε να μας γνωστοποιήσετε εμπιστευτικά, χρησιμοποιήστε το mail welisten@papergraph.gr