Ανακοινώθηκαν τα οικονομικά αποτελέσματα για το οικονομικό έτος 2014.

Δείτε εδώ τον ισολογισμό.