Τυπικά προσόντα:

 • Απόφοιτος/η ΤΕΙ/ΑΕΙ (οικονομικής ή λογιστικής κατεύθυνσης)
 • Τουλάχιστον τριετής εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
 • Γνώσεις εμπορικής διαχείρισης
 • Πολύ καλή γνώση των εφαρμογών MS Office
 • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας Επιθυμητά προσόντα:
 • Άριστη επικοινωνία
 • Ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα
 • Έμφαση στην λεπτομέρεια
 • Διαπραγματευτική ικανότητα

Περιγραφή θέσης:

 • Συμμετοχή στη καθημερινή ροή των εργασιών του λογιστηρίου όπως ενδεικτικά: έκδοση παραστατικών πωλήσεων, καταχώρηση παραστατικών αγορών και εξόδων, έκδοση και καταχώρηση παραστατικών εισπράξεων και πληρωμών, συμφωνίες υπολοίπων, επικοινωνίες εισπράξεων.
 • Συμμετοχή σε όλο το φάσμα της λειτουργίας του λογιστηρίου, ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις ισχύουσες νομοθετικές και φορολογικές διατάξεις.

Η εργασία είναι στη περιοχή Ισθμού – Λουτρακίου. Θα προτιμηθεί μόνιμος κάτοικος ή άτομο που επιθυμεί να εγκατασταθεί στην ευρύτερη περιοχή.

Η εταιρία προσφέρει αποδοχές ανάλογες των προσόντων, ευχάριστο περιβάλλον και προοπτική εξέλιξης. Θα εξεταστούν μόνο τα βιογραφικά που πληρούν τα τυπικά προσόντα.

Αποστολή βιογραφικού: career@papergraph.gr