Η PaperGraph Α.Ε., πρωτοπόρος εταιρεία γραφικών τεχνών και εκτυπώσεων, αναζητά άτομο έως 35 ετών για την κάλυψη της θέσης του:

Υπεύθυνου Πωλήσεων
Ο κατάλληλος υποψήφιος, με έδρα τα γραφεία πωλήσεων στη Μεταμόρφωση Αττικής, θα έχει ως κύρια ευθύνη την ανάπτυξη των λογαριασμών του τομέα ευθύνης του μέσα από την επίτευξη των στόχων του σχετικά με τον όγκο πωλήσεων, τα μερίδια αγοράς και την κερδοφορία.

Ενδεικτικά, ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να

 • Είναι υπεύθυνος για την διατήρηση αλλά και επέκταση του δικτύου πωλήσεων της εταιρίας προτείνοντας νέες στρατηγικές προώθησης των προϊόντων.
 • Συμμετέχει στην διαμόρφωση των ετήσιων πλάνων πωλήσεων.
 • Έχει την ευθύνη υλοποίησης των πλάνων ακολουθώντας την εμπορική πολιτική της εταιρείας.
 • Μεριμνά για την αποτελεσματική επίλυση προβλημάτων και προσπαθεί να αναπτύσσει και να διατηρεί αποτελεσματικές σχέσεις με τον πελάτη.
 • Προτείνει και υλοποιεί πρωτοβουλίες σχετικές με τις ενέργειες προώθησης των προϊόντων.
 • Παρακολουθεί στενά την πορεία της αγοράς, τον ανταγωνισμό και τις τάσεις που διαγράφονται.

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να πληροί τις εξής προϋποθέσεις:

 • Πτυχίο AEI/TEI επιχειρηματικής κατεύθυνσης.
 • Τουλάχιστον 2-3 χρόνια προϋπηρεσία στις πωλήσεις.
 • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας και Η/Υ.
 • Δυνατότητα ταξιδιών.
 • Πολύ καλές ικανότητες επικοινωνίας.
 • Διαπραγματευτική ικανότητα.
 • Οργανωτικές και αναλυτικές ικανότητες.
 • Πρωτοβουλία.
 • Ικανότητα εντοπισμού και αξιοποίησης επιχειρηματικών ευκαιριών.
 • Επιμονή στην επίτευξη αποτελεσμάτων.

Η εταιρία προσφέρει αποδοχές ανάλογες των προσόντων, χρήση εταιρικού αυτοκινήτου και τηλεφώνου, πριμ απόδοσης βάσει στόχων, ευχάριστο περιβάλλον και προοπτική εξέλιξης.