Η εταιρεία εγκαινίασε τα νέα γραφεία πωλήσεων στη Μεταμόρφωση Αττικής επί της οδού Πολέμη 1 & Νιρβάνα.