Αρμοδιότητες:

Η θέση αναφέρεται στον Διευθυντή Πωλήσεων. Ο κάτοχος της θέσης προορίζεται να αναλάβει σημαντικό ρόλο στην επικοινωνία με τους πελάτες και την ομαλή εξέλιξη των παραγγελιών τους, συνεργαζόμενος με όλα τα τμήματα της εταιρείας.

Προσόντα:

 • Τουλάχιστον 2ετή εμπειρία σε ανάλογη θέση και οργανωμένο περιβάλλον
 • Ευχέρεια στη χρήση υπολογιστών (internet, e-mail, word, excel)
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών
 • Επιθυμητές σπουδές Διοίκησης Επιχειρήσεων / Marketing και συναφώνειδικοτήτων, με διάθεση για εξέλιξη και προοπτική
 • Γνώσεις εξυπηρέτησης πελατών και του εμπορικού κλάδου των εκτυπώσεων θαληφθούν σοβαρά υπόψη.
 • Μόνιμος κάτοικος της ευρύτερης περιοχής Λουτρακίου.

Δεξιότητες:

 • Επικοινωνιακό, δυναμικό χαρακτήρα και διαπροσωπικές δεξιότητες
 • Προσανατολισμό στο αποτέλεσμα και πελατοκεντρική νοοτροπία
 • Να λειτουργεί με προθεσμίες έχοντας την ικανότητα να ιεραρχεί
 • Μεθοδικότητα και ικανότητα ατομικής οργάνωσης
 • Ικανότητα δημιουργίας σχέσεων εμπιστοσύνης
 • Ικανότητα ταυτόχρονης διαχείρισης και επίλυσης αριθμού προβλημάτων
 • Απόδοση σε συνθήκες πίεσης

Παροχές:

Η συνεργασία θα είναι πλήρους απασχόλησης.

Προσφέρονται:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών
 • Συνεχή εκπαίδευση στη γκάμα προϊόντων και υπηρεσιών και στις τεχνικέςπωλήσεωνΕφόσον αξιολογήσετε ότι ταιριάζετε στο προφίλ της θέσης, περιμένουμε το βιογραφικό σας καθώς και μια σύντομη εισαγωγική επιστολή στο e-mail career@papergraph.gr