Προεκτύπωση

Έχοντας ως βασική προτεραιότητα το απόλυτα σύμφωνο με τις απαιτήσεις των πελατών μας τελικό προϊόν, οι άνθρωποι του τμήματος ελέγχουν, ενημερώνουν για τυχόν προβλήματα και βρίσκονται σε διαρκή επαφή μαζί τους.

Παρέχουμε στους πελάτες μας την δυνατότητα να κάνουν τον τελικό έλεγχο των προς εκτύπωση αρχείων μέσω:

  • ηλεκτρονικού αρχείου (πριν ή μετά το rip),
  • ηλιοτυπίας υψηλής ανάλυσης,
  • πιστοποιημένου ψηφιακού δοκιμίου.

Όλα αυτά έχουν ως αποτέλεσμα μία απόλυτα προβλέψιμη εκτύπωση και έναν ικανοποιημένο πελάτη!