Διαδικασίες Υπηρεσιών

Μέσω του εξαιρετικά προηγμένου συστήματος ροής εργασιών της Heidelberg ελέγχεται όλη η παραγωγική διαδικασία από την προ-κοστολόγηση, τη διαχείριση των παραγγελιών, τον προ-εκτυπωτικό έλεγχο των αρχείων, τον προγραμματισμό της παραγωγής, μέχρι και την τελική παράδοση στον πελάτη. Έτσι εξασφαλίζεται συνέπεια και υψηλής ποιότητας τελικό προϊόν.

Το τμήμα προεκτύπωσης χρησιμοποιεί τα πλέον σύγχρονα και ενημερωμένα προγράμματα και όλες οι φάσεις πραγματοποιούνται μέσω της πλατφόρμας Heidelberg Prinect 2015, προσφέροντας ένα απόλυτα προβλέψιμο εκτυπωτικό αποτέλεσμα.

Ταυτόχρονα έχουν υιοθετηθεί διαδικασίες color management από την προετοιμασία των αρχείων, μέχρι την εκτύπωση, χρησιμοποιώντας διαφορετικά χρωματικά προφίλ ανάλογα το υλικό εκτύπωσης (gloss, matt, uncoated), ενώ μετρήσεις γίνονται σε όλα τα στάδια και μπορούν να δοθούν στον πελάτη ως απόδειξη του εκτυπωτικού αποτελέσματος.

Κατά την μετεκτύπωση ακολουθούνται όλες οι απαραίτητες διαδικασίες ώστε το τελικό προϊόν να είναι σε κάθε λεπτομέρειά του σύμφωνο με τις απαιτήσεις του πελάτη.

Όλη η παραγωγική διαδικασία είναι αλληλένδετη και η ιχνηλασιμότητα αυτής – καθώς και των πρώτων υλών που χρησιμοποιήθηκαν – απόλυτα δυνατή μέσω του μοναδικού αριθμού παραγωγής της κάθε εργασίας που αναφέρεται και στην συσκευασία.

Υπηρεσίες Προεκτύπωσης

Έχοντας ως βασική προτεραιότητα το απόλυτα σύμφωνο με τις απαιτήσεις των πελατών μας τελικό προϊόν, οι άνθρωποι του τμήματος ελέγχουν, ενημερώνουν για τυχόν προβλήματα και βρίσκονται σε διαρκή επαφή μαζί τους.
Περισσότερα »

Υπηρεσίες
Εκτύπωσης

Χάρη στις σημαντικές επενδύσεις σε τελευταίας τεχνολογίας εκτυπωτικό εξοπλισμό, προσφέρουμε πολλαπλές υπηρεσίες εκτύπωσης και ποιοτικό αποτέλεσμα.
Περισσότερα »

Υπηρεσίες Μετεκτύπωσης

Στο τελικό αποτέλεσμα, η ποιότητα των μετ-εκτυπωτικών εργασιών είναι εξίσου σημαντική με την ποιότητα εκτύπωσης ή και σε ορισμένες εφαρμογές σημαντικότερη.
Περισσότερα »

Υπηρεσίες
Logistics

Το χρονικά τελευταίο στάδιο των προσφερόμενων υπηρεσιών μας είναι αυτό της επιμελητείας που στην πραγματικότητα σας απαλλάσσει από κάθε άλλη έγνοια.
Περισσότερα »