Οδηγίες “κλεισίματος” αρχείων PDF μέσω του Adobe InDesign CS

Οδηγίες “κλεισίματος” αρχείων PDF μέσω του Corel Draw X5

Οδηγίες “κλεισίματος” αρχείων PDF μέσω του QuarkXPress