Η εταιρεία ιδρύεται από τον Δημήτρη και την Πηγή Μπούρδη ως ένα λιθογραφείο στο Λουτράκι.