Η εταιρεία προχωρά σε σημαντικές επενδύσεις με έμφαση στην αναβάθμιση του μηχανολογικού εξοπλισμού σύγχρονης τεχνολογίας.