Αλλαγή διοίκησης με την σκυτάλη να περνά στην επόμενη γενιά και νέο οργανόγραμμα υπό τον Νίκο Μπούρδη.