Μετατροπή σε Ανώνυμη Εταιρεία και μεταφορά σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στο Βιοτεχνικό πάρκο Λουτρακίου με ταυτόχρονη αγορά νέου μηχανολογικού εξοπλισμού.