Η εταιρεία επενδύει στην πλέον εξοπλισμένη κοπτική στην Ελληνική αγορά για την  παραγωγή των ετικετών και πιστοποιείται για τις διαδικασίες της κατά ISO 9001.