Επενδύει στην πρώτη εκτυπωτική μηχανή Heidelberg στην Ελλάδα με ενσωματωμένο σύστημα χρωματικού ελέγχου και αυτόματης διόρθωσης.