Οι επενδύσεις συνεχίζονται με την εγκατάσταση νέου βιβλιοδετικού συγκροτήματος, μέρος του οποίου είναι και η πρώτη διπλωτική μηχανή στην Ελλάδα με δυνατότητα OnLine αμφίδρομης επικοινωνίας με το σύστημα διαχείρισης πληροφοριών.