Η εταιρεία γίνεται μέλος του μη κερδοσκοπικού οργανισμού SEDEX για την Ανταλλαγή Στοιχείων Ηθικής των Προμηθευτών.