Νέα γραφεία στη Μεταμόρφωση Αττικής.
Μείωση κατά 50% της κατανάλωσης των απαιτούμενων χημικών της παραγωγής εκτυπωτικών πλακών, με την εγκατάσταση νέου συστήματος.