Πελάτες

400+ ικανοποιημένοι πελάτες εμπιστεύονται σήμερα την PaperGraph. Οι επιχειρήσεις αυτές προέρχονται από κλάδους όπως τα FMCG (τρόφιμα, ποτά κτλ), τα καλλυντικά, οι εκδόσεις, η βαριά βιομηχανία, η εστίαση, οι ΜΚΟ, η διαφήμιση κ.ά.

Η εταιρεία παραδίδει στους πελάτες της που βρίσκονται σε ολόκληρη την Ελλάδα, ενώ ένας σημαντικός αριθμός από τα εκτυπωτικά προϊόντα προορίζονται για αγορές του εξωτερικού. Η PaperGraph, εκτός απ’ την τεχνογνωσία της στον τομέα της παραγωγής, διαθέτει οργανωμένο Εμπορικό τμήμα, όπου τα εξειδικευμένα διοικητικά στελέχη της παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες και καθοδήγηση σχετικά με τον προϊοντικό σχεδιασμό που θα καλύψει πλήρως τις ανάγκες των πελατών της. Αυτό σημαίνει ότι η PaperGraph δεν είναι απλά μια εταιρεία εκτυπώσεων. Είναι ένας στρατηγικός συνεργάτης που προσφέρει την εμπειρία και τη γνώση της απ’ το Α έως το Ω της διαδικασίας.

Είπαν για εμάς

Ενεργοί και μόνιμοι πελάτες. Από τους 408 συνολικά πελάτες μας, οι 200 συνεργάζονται μαζί μας πάνω από 5 έτη.

Tiffany

69 7 33 5

Πελάτες

400+ ικανοποιημένοι πελάτες εμπιστεύονται σήμερα την PaperGraph. Οι επιχειρήσεις αυτές προέρχονται από κλάδους όπως τα FMCG (τρόφιμα, ποτά κτλ), τα καλλυντικά, οι εκδόσεις, η βαριά βιομηχανία, η εστίαση, οι ΜΚΟ, η διαφήμιση κ.ά.

Η εταιρεία παραδίδει στους πελάτες της που βρίσκονται σε ολόκληρη την Ελλάδα, ενώ ένας σημαντικός αριθμός από τα εκτυπωτικά προϊόντα προορίζονται για αγορές του εξωτερικού. Η PaperGraph, εκτός απ’ την τεχνογνωσία της στον τομέα της παραγωγής, διαθέτει οργανωμένο Εμπορικό τμήμα, όπου τα εξειδικευμένα διοικητικά στελέχη της παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες και καθοδήγηση σχετικά με τον προϊοντικό σχεδιασμό που θα καλύψει πλήρως τις ανάγκες των πελατών της. Αυτό σημαίνει ότι η PaperGraph δεν είναι απλά μια εταιρεία εκτυπώσεων. Είναι ένας στρατηγικός συνεργάτης που προσφέρει την εμπειρία και τη γνώση της απ’ το Α έως το Ω της διαδικασίας.

Είπαν για εμάς

Ενεργοί και μόνιμοι πελάτες. Από τους 408 συνολικά πελάτες μας, οι 200 συνεργάζονται μαζί μας πάνω από 5 έτη.

Tiffany

69 7 33 5