Καριέρα

Αισθανθείτε την ασφάλεια και τη σιγουριά μιας μεγάλης και υγιούς εταιρείας που σας προσφέρει ανταγωνιστικές αμοιβές και παροχές.

Για εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό.
Θέλετε να κάνετε το επόμενο επιτυχημένο βήμα την καριέρα σας; Στην PaperGraph είμαστε μια μεγάλη οικογένεια! Η πανελλαδικώς αναγνωρισμένη εκτυπωτική εταιρεία μας με έδρα το Λουτράκι αποτελεί έναν πρότυπο χώρο εργασίας.
Βασικό μέλημα της Διοίκησης της PaperGraph είναι να διασφαλίζει ένα ιδανικό, ασφαλές και σύγχρονο περιβάλλον τόσο για τους εργαζομένους στο τμήμα παραγωγής και τους εξειδικευμένους επαγγελματίες όσο και για το ανειδίκευτο προσωπικό της.
Παρέχουμε:
– Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
– Επιπλέον παροχές π.χ. διατακτικές σίτισης
– Ιδιωτική ιατρική ασφάλιση
– Συνεχή εκπαίδευση
– Ευκαιρίες συνεχούς εξέλιξης
– Ομαδικότητα & ίσες ευκαιρίες

Για ανειδίκευτους εργάτες
Απαλλαχτείτε απ’ το άγχος της εποχιακής εργασίας! Απολαύστε μια μόνιμη δουλειά, 12 μήνες τον χρόνο, που να σας παρέχει ανταγωνιστικές αποδοχές και παροχές και κυρίως την ασφάλεια ότι εργάζεστε για μία μεγάλη, διαρκώς αναπτυσσόμενη εταιρεία.

Πιστοποιήσεις & Πολιτική ποιότητας

GDPR

Η PaperGraph σέβεται τα προσωπικά σας δεδομένα με ολοκληρωμένη Συμμόρφωση, εφαρμόζοντας τον Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων που ισχύει από την 25.5.2018 ((ΕΕ) 2016/679) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, γνωστός ως GDPR. Η Συμμόρφωση με το GDPR αφορά στην προστασία των προσωπικών δεδομένων του προσωπικού της Papergraph, των πελατών και των συνεργατών της.

Για οποιοδήποτε θέμα θέλετε να μας γνωστοποιήσετε εμπιστευτικά, χρησιμοποιήστε το mail welisten@papergraph.gr

Pool Turquoize

0 35 75 10

Καριέρα

Αισθανθείτε την ασφάλεια και τη σιγουριά μιας μεγάλης και υγιούς εταιρείας που σας προσφέρει ανταγωνιστικές αμοιβές και παροχές.

Για εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό.
Θέλετε να κάνετε το επόμενο επιτυχημένο βήμα την καριέρα σας; Στην PaperGraph είμαστε μια μεγάλη οικογένεια! Η πανελλαδικώς αναγνωρισμένη εκτυπωτική εταιρεία μας με έδρα το Λουτράκι αποτελεί έναν πρότυπο χώρο εργασίας.
Βασικό μέλημα της Διοίκησης της PaperGraph είναι να διασφαλίζει ένα ιδανικό, ασφαλές και σύγχρονο περιβάλλον τόσο για τους εργαζομένους στο τμήμα παραγωγής και τους εξειδικευμένους επαγγελματίες όσο και για το ανειδίκευτο προσωπικό της.
Παρέχουμε:
– Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
– Επιπλέον παροχές π.χ. διατακτικές σίτισης
– Ιδιωτική ιατρική ασφάλιση
– Συνεχή εκπαίδευση
– Ευκαιρίες συνεχούς εξέλιξης
– Ομαδικότητα & ίσες ευκαιρίες

Για ανειδίκευτους εργάτες
Απαλλαχτείτε απ’ το άγχος της εποχιακής εργασίας! Απολαύστε μια μόνιμη δουλειά, 12 μήνες τον χρόνο, που να σας παρέχει ανταγωνιστικές αποδοχές και παροχές και κυρίως την ασφάλεια ότι εργάζεστε για μία μεγάλη, διαρκώς αναπτυσσόμενη εταιρεία.

Πιστοποιήσεις & Πολιτική ποιότητας

GDPR

Η PaperGraph σέβεται τα προσωπικά σας δεδομένα με ολοκληρωμένη Συμμόρφωση, εφαρμόζοντας τον Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων που ισχύει από την 25.5.2018 ((ΕΕ) 2016/679) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, γνωστός ως GDPR. Η Συμμόρφωση με το GDPR αφορά στην προστασία των προσωπικών δεδομένων του προσωπικού της Papergraph, των πελατών και των συνεργατών της.

Για οποιοδήποτε θέμα θέλετε να μας γνωστοποιήσετε εμπιστευτικά, χρησιμοποιήστε το mail welisten@papergraph.gr

Pool Turquoize

0 35 75 10