Εργαζόμενοι Παραγωγής

Αναζητούμε, εξειδικευμένο και μη προσωπικό, για άμεση πρόσληψη πλήρους απασχόλησης στην παραγωγή. Διαχειριζόμαστε όλες τις αιτήσεις που λαμβάνουμε με εμπιστευτικότητα, καθώς η επιχείρησή μας συμμορφώνεται με τις διατάξεις του GDPR όπως ισχύει.

Υποβολή βιογραφικού

Σημείωση: Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται αυστηρά εμπιστευτικές και τα στοιχεία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο από την PaperGraph.

Imperium

Εργαζόμενοι Παραγωγής

Αναζητούμε, εξειδικευμένο και μη προσωπικό, για άμεση πρόσληψη πλήρους απασχόλησης στην παραγωγή. Διαχειριζόμαστε όλες τις αιτήσεις που λαμβάνουμε με εμπιστευτικότητα, καθώς η επιχείρησή μας συμμορφώνεται με τις διατάξεις του GDPR όπως ισχύει.

Υποβολή βιογραφικού

Σημείωση: Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται αυστηρά εμπιστευτικές και τα στοιχεία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο από την PaperGraph.

Imperium

0 35 75 10