Ιστορία

Ιούλιος 2015

2015

2015-09-02T12:51:20+03:00

Ολοκλήρωση επενδυτικού προγράμματος που ξεκίνησε το 2014 και περιλάμβανε επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό, βελτίωση υποδομών και επέκταση των κτιριακών εγκαταστάσεων.

20152015-09-02T12:51:20+03:00

Ιανουάριος 2014

2014

2015-09-21T19:35:02+03:00

Νέα γραφεία στη Μεταμόρφωση Αττικής. Μείωση κατά 50% της κατανάλωσης των απαιτούμενων χημικών της παραγωγής εκτυπωτικών πλακών, με την εγκατάσταση νέου συστήματος.

20142015-09-21T19:35:02+03:00

Ιανουάριος 2012

2012

2015-09-21T19:35:10+03:00

Η εταιρεία γίνεται μέλος του μη κερδοσκοπικού οργανισμού SEDEX για την Ανταλλαγή Στοιχείων Ηθικής των Προμηθευτών.

20122015-09-21T19:35:10+03:00

Ιανουάριος 2010

2010

2015-09-21T19:35:18+03:00

Ολοκληρώνεται η δικτυακή σύνδεση όλων των παραγωγικών διαδικασιών με το Heidelberg Prinect Workflow και η εγκατάσταση του πρώτου στην Ελλάδα εξειδικευμένου συστήματος διαχείρισης πληροφοριών (MIS) για λιθογραφία, Heidelberg Prinect Prinance.

20102015-09-21T19:35:18+03:00

Ιανουάριος 2009

2009

2015-09-21T19:35:47+03:00

Οι επενδύσεις συνεχίζονται με την εγκατάσταση νέου βιβλιοδετικού συγκροτήματος, μέρος του οποίου είναι και η πρώτη διπλωτική μηχανή στην Ελλάδα με δυνατότητα OnLine αμφίδρομης επικοινωνίας με το σύστημα διαχείρισης πληροφοριών.

20092015-09-21T19:35:47+03:00

Ιανουάριος 2007

2007

2015-09-21T19:36:01+03:00

Επενδύει στην πρώτη εκτυπωτική μηχανή Heidelberg στην Ελλάδα με ενσωματωμένο σύστημα χρωματικού ελέγχου και αυτόματης διόρθωσης.

20072015-09-21T19:36:01+03:00

Ιανουάριος 2006

2006

2015-09-21T19:36:53+03:00

Περνά στην τεχνολογία CtP και ταυτόχρονα συνδέει OnLine τα τμήματα προεκτύπωσης, εκτύπωσης και μετεκτύπωσης.

20062015-09-21T19:36:53+03:00

Ιανουάριος 2005

2005

2015-09-21T19:37:03+03:00

Η εταιρεία επενδύει στην πλέον εξοπλισμένη κοπτική στην Ελληνική αγορά για την  παραγωγή των ετικετών και πιστοποιείται για τις διαδικασίες της κατά ISO 9001.

20052015-09-21T19:37:03+03:00

Ιανουάριος 2003

2003

2015-09-21T19:37:12+03:00

Μετατροπή σε Ανώνυμη Εταιρεία και μεταφορά σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στο Βιοτεχνικό πάρκο Λουτρακίου με ταυτόχρονη αγορά νέου μηχανολογικού εξοπλισμού.

20032015-09-21T19:37:12+03:00

Ιανουάριος 1998

1998

2015-09-21T19:37:20+03:00

Η εταιρεία προχωρά σε σημαντικές επενδύσεις με έμφαση στην αναβάθμιση του μηχανολογικού εξοπλισμού σύγχρονης τεχνολογίας.

19982015-09-21T19:37:20+03:00

Στοιχεία Επικοινωνίας

Έδρα: Βιοτεχνικό Πάρκο, 203 00 Λουτράκι Τ.Θ.4
Γραφεία Αθηνών: Πολέμη 1 & Νιρβάνα
144 51 Μεταμόρφωση

Phone: +30 27443 06000

Fax: +30 27440 66240

Web: www.papergraph.gr