(17-01-2021) Θέση Προγραμματισμού Παραγωγής.

Περιγραφή θέσης

Διαμόρφωση του πλάνου παραγωγής λαμβάνοντας υπόψη τις ημερομηνίες παράδοσης των παραγγελιών, την διαθεσιμότητα των πόρων και την βέλτιστη παραγωγική λειτουργία. Συντονισμός της επίτευξης του προγράμματος παραγωγής στους βέλτιστους χρόνους. Εισαγωγή δεδομένων, προετοιμασία και υποβολή αναφορών κατάστασης και απόδοσης με τη χρήση στατιστικών μεθόδων που υποστηρίζουν τις προσπάθειες επίλυσης προβλημάτων και τη βελτιστοποίηση της παραγωγικότητας.

Τυπικά προσόντα

Διπλωματούχος μηχανικός ή πτυχιούχος AEI/ΤΕΙ θετικής κατεύθυνσης (μαθηματικών, στατιστικής, ανάλυσης δεδομένων)
Άριστη γνώση Αγγλικών
Άριστη γνώση Η/Υ
Ο/η κάτοχος της θέσης θα πρέπει να συνδυάζει εξαιρετικές δεξιότητες οργάνωσης, ακρίβεια και προσοχή στη λεπτομέρεια και στην επεξεργασία δεδομένων
Επιθυμητά προσόντα:

Δυναμική προσωπικότητα με αναλυτική και συνδυαστική σκέψη
Τυχόν εμπειρία χρήσης MRP (Manufacturing Resource Planning) ή εφαρμοσμένη χρήση στατιστικής στη παραγωγή θα εκτιμηθεί.
Μεθοδικός και ομαδικός χαρακτήρας, ικανός να εργάζεται αποδοτικά υπό πίεση και με αποτελεσματική διαχείριση χρόνου.
Εμπειρία στην διαχείριση συστημάτων ποιότητας και ροής εργασιών
Η εργασία είναι στη περιοχή Ισθμού – Λουτρακίου. Θα προτιμηθεί μόνιμος κάτοικος ή άτομο που επιθυμεί να εγκατασταθεί στην ευρύτερη περιοχή.

Η εταιρία προσφέρει αποδοχές ανάλογες των προσόντων, ευχάριστο περιβάλλον και προοπτική εξέλιξης. Θα εξεταστούν μόνο τα βιογραφικά που πληρούν τα τυπικά προσόντα.

Υποβολή βιογραφικού

Σημείωση: Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται αυστηρά εμπιστευτικές και τα στοιχεία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο από την PaperGraph.

Η εργασία
στην PaperGraph

(Ήθος) Η PaperGraph (εξασφαλίζει) υποδειγματικό περιβάλλον εργασίας, ακολουθώντας άριστη πολιτική που πιστοποιείται με (1) Sedex και διέπεται από πιστοποιημένο (2) Κώδικα Δεοντολογίας.

Κώδικας Δεοντολογίας

Η PaperGraph είναι μία από τις πιο σύγχρονες και σταθερά εξελισσόμενες επιχειρήσεις εκτυπώσεων στην Ελλάδα. Στόχος της η συνεχής βελτίωση και η διασφάλιση της μακροπρόθεσμης ανάπτυξής της μέσα σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον...»

GDPR

Η PaperGraph είναι μία από τις πιο σύγχρονες και σταθερά εξελισσόμενες επιχειρήσεις εκτυπώσεων στην Ελλάδα. Στόχος της η συνεχής βελτίωση και η διασφάλιση της μακροπρόθεσμης ανάπτυξής της μέσα σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον...»

Mocca